Schoolraad

Samenwerking


Met de ouders
Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagement- verklaring tussen school en ouders). Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Voorzitter: 

Carine D'hont (ter vervaning van Zoƫ Verdegem)


Oudergeleding:       

Mieke Van Hecke

Evelien Struyvelt

Marieke Verdegem


Personeelsgeleding:

Lien D'hont

Eline Van De Walle

Floor Mussche


Lokale gemeenschap:         

Veerle Vereecke

Jan Jacobs

Carine D'hont

Verslagen Schoolraad